22.9.06

Helo

Dal yma 'fyd cofiwch. Pethau dal i fynd yn olew hefo'r ty. Rydym yn symud wythnos i heddiw ac mae llawer iawn o fan bethau i'w gorffen cyn hynny. Trwyn ar y maen felly.

Dim byd arall i adrodd, y ty newydd yw'r bydysawd ar hyn o bryd.

14.9.06

Agosau

Ydi mae petha wedi mynd yn reit ddistaw yma. Mae'r ddau ohonom yn brysur iawn hefo'r ty ar hyn o bryd (dal). Petha yn dod yn ei blaenau yn dda iawn ar hyn o bryd ac rydym 'on track' fel petae i symud i mewn erbyn diwedd y mis.

Falla bydd mwy o flogio wedi'r symud mawr !