15.8.06

Bydd Llawr Rhyw Dydd

Ia, sut da chi'n cadw erbyn hyn ?

Dwi dal o gwmpas, ond mae amser wedi mynd yn brin iawn ar gyfer y blogio. Rydym ein dau yn brysur iawn hefo'r ty newydd, trefnu adeiladwyr, cynllunio gegin, rhoi 'insulation' yn yr atic ayyb, llawer iawn o fan dasgau tra'n aros i'r gwaith mawr o gael llawr i mewn.

31) Dwi am gael ci rhyw dro. Roeddwn i'n arfer berchen ci, bach o fwngral oedd o a dweud a gwir, chwarter Alsatian a can mil o petha eraill, digon addfwyn fyd rhaid dweud. Rwy'n teimlo fel cael un eto dyna ydi'r peth. Hoffwn gael un o'r cwn na sy'n debyg i Husky, neu Greyhound falla, neu Lurcher o rhyw fath, felly mae'n saff dweud mod i heb benderfyny eto. Unwaith bydd y ty wedi sortio rwy'n siwr bod digon o ardd i gynnal ci acw.