28.7.06

Newydd gofio mod i heb son am y benwythnos, ac mae'r nesaf ar ein penna bron. Buom yn Aberhonddu dydd Sadwrn, gan fod dim llawer gwell i neud. Rhyw le digon rhyfedd ydi o yn fy marn i, distaw, di-gymeriad braidd. Teimlo braidd fod y lle rhwng day wynt, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg.

Wnes i daro mewn hefyd ar y gofeb yng Nghilmeri wrth fynd heibio, gan fod run ohonom wedi bod yno o'r blaen. Mae o'n lecyn bach reit braf, ac roedd yn neis sefyll yno yn mwynhau'r distawrwydd. Wedi ychydig funudau daeth llond bus o dwristiaid saesneg yno, yn llawn swn hefo'u cameras, a'u jocs, felly aethom yn ein blaenau yn reit sydyn, dan dipyn bach o gwmwl, ond dyna ni.

Dyma ychydig fwy o ffeithiau amdanaf i, gan eu bod wedi profi i fod mor boblogaidd.....bydd rhaid i mi weithio fesul 5 dwi'n credu, os dwi am ehangu arnynt fel hyn.

26) Dwi'n dipyn o nerd. Fy nghyfrifiadur cyntaf oedd yr Amstrad CPC464. dim ond 64k o 'memory' oedd i'r teclyn yma ond eto roedd llu o wahanol feddalwedd ar gael iddo. Canoedd o gemau wrth gwrs, y goreuon yn cynwys, Manic Miner, Jet Set Willy, Monty on the Run, ac Thing on a Spring, clasuron oll, ac yn llawer iawn o hwyl i'w chwara ar y monitor sgrin werdd uffernol daeth hefor uned. Roedd llawer iawn o feddalwedd swyddfa hefyd, prosesu geiriau ayyb, ond fel plentyn, doedd diddordeb mewn dim ond y gemau. Wedyn daeth yr Atari ST, a'r posibiliadau di ben draw o gael 512k o 'memory', a disk drive yn 'built in'. Nefoedd ! Wedi hir a hwyr wrth gwrs daeth y PCs fel rydym yn eu hadnabod heddiw, y 386, drwy'r 486, i fyny drwy'r pentiums ayyb. S'dim byd yn dal canwyll i'r hen CPC yn fy marn i...yup dwi'n techno-luddite ac an falch o'r faith...

27)Wnes i ymarfer Kung Fu am dros dwy flynedd. Dim ond yn gymharol diweddar rwyf wedi rhoi i fyny ar y weithgaredd hon. Buom yn dysgu Kf o dde Tseina sef, 'Southern Mantis', hefo dipyn bach o 'Southern Shaolin', yn y gymysgfa hefyd. Roedd y dosbarthiadau yn hwyl mawr ar y cyfan, wedi'r wythnosau cyntaf o ymarfer basio heibio, ac wedi i'r cyhyrau addasu i'r gofynion newydd, roedd yn bleser, ac roedd lefel fy fitrwydd wedi gwella drwy wneud o hefyd.

Ok dim ond dau am rwan, cafodd fy sylw ei dynnu drwy ddarllen am Soren Kirkegaard a Socrates heddiw felly dwi allan o amser !