12.7.06

Cardiau ID a ballu.

Wedi bod yn darllen am y cardiau ID ma sydd yn llond y newyddion yn ddiweddar, cewch yr hanesion yn y Guardian ac yn Y Times...(wedi codi y lincs o flog Rachel o Ogledd Llundain) ac y syndod mawr i mi ydi fy mod i'n cytuno a'r farn sydd yn Guardian, ac yn gobeithio fod y farn yn y Times yn iawn, h.y. ni ddaw sustem y cardiau yma i fewn fel y gobeithir y Blaid Lafur ar hyn o bryd, am rhai blynyddoedd eto.

Roedd hi'n benblwydd ar fy ngwraig ddoe - ac fel rhan o'r dathliad penderfynom fynd allan am bryd o fwyd. Gofynnais iddi benderfyny ble i fynd a beth i fwyta, dywedodd hithau "beth am fynd i Rummers am Pizzas a Cwrw" - yeah ! Un arall o'r amryw rhesymau y priodais hi! :) Roedd yn eithaf doniol bod yno ar un o'r nosweithi graddio, llawer o fyfyrwyr yno a'i rhieni, a phawb yn edrych yn reit hapus a balch - dod a dipyn o atgofion yn ol i mi rhaid dweud.