27.4.06

Dyddiau difyr...

Un o'r melltithion mwyaf yn y Tseinieg ydi 'May you live in interesting times', medda rhywyn wrthaf rhyw dro, dwi'n dechra deall paham, mae'r dyddiau diweddar wedi bod yn ddifyr iawn.

1) Llythyr yn dod i ddweud bod ni'n gorfod symyd.
2) Gorfod cael hyd i dy newydd i rentu, tra'n chwilio am un i brynnu.
3) Mynd a'r car am MOT, methiant.
4) Mynd a'r car am ail-brawf, llwyddiant (just).
5) Pacio, gennym gormod o grap, pacio a mwy o bacio.
6) Paratoi am gyfweliad ar y 4ydd o Fai.
7) Nain y wraig yn marw.
8) Angladd nain y wraig

Sydd yn dod a ni i fyny i'r benwythnos yma - SYMYD TY ! Hefo tipyn bach o lwc bydd popeth yn reit wastad eto unwaith mae'r bocsys i gyd wedi ei symyd , a'r cyfweliad ar y 4ydd wedi bod. Bydd dim byd ar ol i neud heblaw mynd am bythefnos o wyliau. Mae'r ddau ohonom wedi cael gwahoddiad allan i weld cyfeillion yn Singapore a da ni am fynd i'r diawl. Byddai'n medru dathlu swydd newydd neu boddi'r gofidion mewn rhywle gwahanol i gartre !

Reit, cwyno drosodd, hwyl am y tro.

25.4.06

Llyfrau 25/4/06

Dal yn cael probemau ebostio i'r blog, felly dyma post ddoe eto:

Post hawdd iawn i'w wneud wythnos yma, dim newid o gwbwl ! Dwi dal wrthi hefo'r un rhestr ac wythnos diwethaf, ac heb orffen un ohonynt eto.'The Eye of the World' yn dal i gymryd fy mhryd ar hyn o bryd, ac 'On Writing' hefyd. Dwi dal wrthi hefo dyddiaduron fy nhaid - a dyna ni mwy na dim !

21.4.06

Dwn im pryd oedd ei benblwydd o.......

Hanes ein Llyw Olaf

Marwnad Llywelyn ap Gruffudd

Dyna'i gyd sydd gennyf i ddweud ar y mater.

Newyddion Drwg 3

Dyma'r 3ydd gwaith dwi wedi sgwennu hwn, mae rhyw problemau technegol yn fy nilyn beth bynnag dwi neud yn ddiweddar ! Dyma bost o pnawn ddoe ni ddaeth trwodd:

------------------------------------------
Daeth newyddion drwg ben bora 'ma, nain fy ngwraig wedi marw yn y nos neithiwr. Roedd hi wedi bod yn wael ers sbel rwan, ond sioc yr un fath. Bydd yr angladd wythnos nesaf rhyw ben debyg. Dyna'i gyd sydd i adrodd ar hyn o bryd.
------------------------------------------

Wythnos i heddiw mae'r angladd, digwydd bod, yr un diwrnod rydym yn mynd i nol y goriadau ar gyfer y ty rhent newydd yn Aberystwyth, mae hi'n mynd fod yn benwythnos go brysur! Mae'r ddau ohonom dal i chwilio am dy i brynnu, ac wedi gweld ambell i un reit dda, ond eto, dim un sydd yn llwyr plesio, felly dal i chwilio ydi'r hanes.

19.4.06

Llyfrau 19/4/06

Su mai unwaith eto? Diwrnod yn hwyr hefo'r post yma yr wythnos hyn,
wedi bod llawer rhy brysur yn cael hwyl, wel ar wyliau beth bynnag. A
dyma fi nol wrth fy ngwaith, ac felly hefo digon o amser i bostio -
ahem.

Fel hyn mae'n sefyll ar hyn o bryd (dim llawer o newid wedi bod rhaid
dweud)

A History of Wales - gan John Davies.
Dreaming War - gan Gore Vidal.
The Wolves of the Calla - Gan Stephen King.
A Brief History of the Druids - gan Peter Berresford Ellis
The Goshawk gan T H White
In Praise of Slow gan Carl Honore
The Wasp Factory - gan Iain Banks
On Writing - gan Stephen King
The Eye of the World gan Robert Jordan

Un bach newydd sef:

Gyda'r Blynyddoedd gan E Tegla Davies

Wedi darllen yn ddiweddar:

Kingdom of Fear gan Hunter S Thompson
Fear and Loathing in Las Vegas gan Hunter S Thompson
Not on the Label gan Felicity Lawrence
Melyn gan Meirion MacIntyre Huws
Them: Adventures with Extremists gan Jon Ronson

Dyma benderfyniad ! Dwi ddim am ddechra ar unrhyw lyfr newydd rhwng
nawr a'r gwyliau sydd gennym ym mis Mai, hen bryd i mi glirio rhai o'r
hen betha ma oddiar y rhestr. Y llyfr Robert Jordan sydd yn cymryd fy
mhryd ar hyn o bryd. Un da iawn wedi ei sgwennu yn nhraddodiad 'Lord of
the Rings', ac yn eithaf tebyg iddo (rhy debyg weithiau os rhywbeth).
Digon o hwyl beth bynnag.

Dim mwy o newyddion heblaw mod i wedi rhedeg 3 a 4 milltir yn y dyddiau
diwethaf, awydd rhoi clec ar 6 eto yn y dyddiau nesaf, bydd rhaid gwled
faint o egni sydd gennyf.

Hwyl am y tro.

16.4.06

Nol yn y Canolbarth

Yup, ni'n nol ar ol dau ddiwrnod yn nhy y rhieni yng nghyfraith yn y de, penwythnos digon dymunol unwaith eto, er mod i wedi cael fy hyn ar ben anghywir i drip siopa yn Abertawe :| Dyna fi wedi cyrraedd pen fy nhenyn lle mae siopa yn y cwestiwn am un flwyddyn arall...

Aethom a'r 4x4 am MOT tra roeddwn ni yna hefyd - a methu bu'r hanes ! Un o'r lampau ddim yn gweithio (doeddwn i wir heb sylweddoli), ac angen gwaith ar y 'ball joints', beth bynnag ydi rheini. Dwi ddim llawer o fecanic mae'n rhaid dweud a tydw i ddim yn or-hoff o foduron ar y cyfan beth bynnag, ond bu rhaid cael ei wneud, ac erbyn hyn mae'r gwaith wedi ei neud. Felly mae rhaid cael ail prawf y penwythnos yma eto rwan. Fasa fo wedi bod yn llai o ffwdan o lawar gwneud o'i gyd pen yma dwi'n gwybod, ond meddwl taro ar draws ambell i gornel oeddwn - nid felly ! Ta waeth wedi sortio rwan...

Dim newyddion ar wahan i hyn. Gobeithio fod eich pasg yn un hwylus !

13.4.06

Haliliwia

Dim llawer i adrodd heddiw, dim ond mod i reit hapus bod penwythnos go hir o'n blaenau ar hyn o bryd a'r unig joban sydd i'w neud ydi sortio prawf MOT i'r 4x4. Hefo dipyn bach o lwc bydd o'n pasio heb llawer o drafferth.

O, ie, mae dipyn bach o newyddion. Wedi cael fy ngalw am gyfweliad am swydd newydd yn y gwaith, dyrchafiad o fath, swydd fy mos, a adawodd y gwaith yn ddiweddar, dwi'n eithaf fyddiog bod cyfle reit dda gennyf gan mod i'n neud y swydd mwy neu lai rwan. Bydd o'n neud y lle llawer iawn fwy pleserus i weithio ynddo mae hynny'n siwr.

Hefyd, fuos yn rhedeg heno ma unwaith eto, 6 milltir yn gyfangwbwl - ac yn teimlo braidd yn stiff erbyn rwan. O wel.

Nod da, a penwythnos da i chi gyd !

11.4.06

Pacio ac ymlacio

Ia, sut mae blodau ?

Mae hi wedi bod yn ddiwrnod digon cyffredin. Gwaith, cinio, gwaith, cyfarfod, adref. Mae'r ddau ohonom wedi dechrau ar y gwaith o bacio ein pethau ar gyfer y symud ty diwedd y mis. Wedi meddwl, hwn bydd y 10fed lle gwahanol i mi fyw yn hyd y cyffiniau yma ers dod yma i'r Brifysgol yn '95, a nid gor-ddweud ydi hyn, ond mae'r holl beth yn dechra mynd yn ddiflas iawn erbyn hyn. Un peth ta waeth, mae deg yn rhif cyflawn neis, dwi'n eithaf sicr byddwn yn prynnu lle cyn i rhif 11 gyrraedd.

Da chi'n cofio i mi son mod i'n darllen dyddiaduron fy nhaid (mae'r gwin coch yn dechra mwydro'n mhen i rwan)? Wel, roedd son yn un o'r cyfnodion am lyfr roedd o'n ei fwynhau yn arw iawn, rhyw dro yn '67 oedd hyn. Enw'r llyfr oedd 'Gyda'r Blynyddoedd' gan y Parch E Tegla Davies. Llyfr diddorol iawn yn ol fy nhaid. Wel amser cinio heddiw, cefais gyfle i daro mewn ar Siop y Pethe, nirfana llyfrau cymraeg yr ardal. Ac yna, i fyny'r grisiau, ynghanol y llwch a'r geiriau trwm oedd yr union llyfr. Wel dim yr union lyfr debyg, ond copi o'r llyfr. Roedd rhaid ei brynnu wrth gwrs. Hunangofiant y parchedig ydi o a dwi am ei ddarllen dros y dyddiau nesaf, mi gaf fwynhau yr un llyfr a fy nhaid felly !

Dyna'i gyd sydd i adrodd ar hyn o bryd, well i mi fynd i orffen y gwin coch.

Nos dawch.

o.n. Un peth arall am '67, ym mis Rhagfyr, cafwyd o leiaf 18 modfadd o eira yn 'Stiniog. Dwi'm yn credu mod i di gweld eira mor drwm erioed, yn 'stiniog nac unman arall. Ydi hyn yn brawf fod y planed yma'n cynhesu tybed ?

10.4.06

Llyfrau 10/4/06

Su mai unwaith eto. Duw, mae hi wedi bod yn ddiwrnod hir uffernol heddiw, dydd cyntaf yn nol yn y gwaith wedi'r gwyliau. Dyma symudiad bach yn y llyfrau wythnos yma:

Dal wrthi hefo rhain, ie dwi'n gwybod bod rhai di bod yna ers sbel, ond beth allai neud ? dim ond 24 awr sydd i bob dydd:

A History of Wales - gan John Davies.
Dreaming War - gan Gore Vidal.
The Wolves of the Calla - Gan Stephen King.
A Brief History of the Druids - gan Peter Berresford Ellis
The Goshawk gan T H White
In Praise of Slow gan Carl Honore

Hefo rhain yn newydd

The Wasp Factory - gan Iain Banks
On Writing - gan Stephen King
The Eye of the World gan Robert Jordan

Wedi darllen yn ddiweddar:

Kingdom of Fear gan Hunter S Thompson
Fear and Loathing in Las Vegas gan Hunter S Thompson
Not on the Label gan Felicity Lawrence
Melyn gan Meirion MacIntyre Huws
Them: Adventures with Extremists gan Jon Ronson

A dyna ni dwi'n meddwl. Mae gennai rhyw deimlad mod i wedi anghofio rhywbeth, daw o nol i mi debyg. Wrth gwrs dwi dal i bori drwy dyddiaduron fy nhaid, fyny i'r flwyddyn 1967 ar y funud a dwi'n cael hanes fy rhieni yn chwilio am dy i brynnu, hmmmm swnio'n eithaf cyfarwydd.

Hwyl am y tro.

9.4.06

Tai a ballu...

Gofynnodd Sion yn sylwadau y post diwethaf:

"Ydyn nhw'n cael gwneud hynna? Sdim contract i gael?"

Ydi ma nhw yn anffodus. Roedd contract 6 mis i gael yn y lle cyntaf, a hwnnw wedi hen basio heibio, felly dim ond dau fis o 'sylw' oedd rhaid i ni gael. Wedi cymryd amser yn ganiataol braidd oeddym debyg ac wedi cael gair answyddogol fod o leiaf blwyddyn arall gennym yma, ond dyna ni. Sh1t happens fel ma nhw'n dweud.

Mae'r sefyllfa wedi symyd yn ei flaen rhyw ddipyn bach beth bynnag. Rydym wedi cael hyd i dy arall i rentu, y tro hyn ynghanol Aberystwyth. Hefyd mae dipyn bach o symyd wedi bod yn y chwilio am dy i brynnu, gawn ni weld sut fydd y dyddiau nesaf yn mynd.

Penwythnos reit hwylus ar ben yr wythnos o wyliau. Buom yn y de am sbel hefo rhieni fy ngwraig, bwyd da ac ambell i beint. Gallwn ni ddim cwyno!

Nol i'r gwaith fory - bwwww!

5.4.06

Shock and Awe

Ia wel, mae hi wedi bod yn ddiwrnod neu ddau digon trafferthus yn anffodus.
Yngahanol miri yr wythnos i ffwrdd o'r gwaith, daeth ymwelydd digon di groeso
sef yr asiant sydd yn rhentu y ty 'ma i ni. Yn ol y son mae perchnogion y lle
'ma eisiau symyd yn nol i mewn iddo, ac o ganlyn - da ni allan ar ein penna.

Bygyr.

Beth mae hyn yn ei feddwl yn yr hir dymor ? Rydym nawr yn chwilio am rhywle i rentu
a rhywle i brynnu hefyd.

'In for a penny' fel mae nhw'n ei ddweud.

3.4.06

Llyfrau 3/4/06

'Yello.

Sut mae'n hongian ?

Dim newid o gwbwl wedi bod ym myd y llyfrau yr wythnos hon, ond mae esgus da iawn gennyf. Fel hyn mae petha'n sefyll ar hyn o bryd: (dim lincs dros ddwywaith, os oes na ddiddordeb yn un o rhain, ewch lawr y dudalen sbel fach a mae'r linc yno, diogrwydd llwyr dwi'n gwybod!)

Yn darllen:

A History of Wales - gan John Davies.
Dreaming War - gan Gore Vidal.
The Wolves of the Calla - Gan Stephen King.
A Brief History of the Druids - gan Peter Berresford Ellis
The Goshawk gan T H White
In Praise of Slow gan Carl Honore
Kingdom of Fear gan Hunter S Thompson

Wedi darllen yn ddiweddar:

Fear and Loathing in Las Vegas gan Hunter S Thompson
Not on the Label gan Felicity Lawrence
Melyn gan Meirion MacIntyre Huws
Them: Adventures with Extremists gan Jon Ronson
The Men Who Stare at Goats - Jon Ronson

Fel dywedais, dim newid o gwbwl. Ond gan ddweud hynny, dwi wedi bod yn darllen yn drylwyr iawn dros yr wythnos diwethaf. Rwyf wedi cael benthyg casgliad cyfan o hen ddyddiaduron fy nhaid, ac wedi bod yn pori trwyddynt ers wythnos. Mae tua 13 ohonynt yn gyfangwbwl, a phob diwrnod wedi ei nodi rhwng 1963 a thua 1975/6 dwi'n meddwl. Hefo dipyn bach o lwc bydd o'n dipyn o ysbrydoliaeth i mi wrth i mi flogio ac ati. Os dim byd arall, mae'n ddiddorol iawn cael hanes fy nheulu cyn, ac wedi i mi gael fy ngeni, un neu ddau or hanesion yn agoriad llygad go iawn! :) 'Na ni am y tro.